2020. március 17., kedd

Helyesírási feladat

Ezt a két plakátot nemrégiben fotóztam le a Fő utcán járva. Javítsátok ki a hibákat!
Péntekig kell elküldeni!



Feladatok nyelvtanórára

Segítséget kértek tőlem az alábbi feladatok megoldásához (ez igaz). De ezeket ti is meg tudjátok oldani (ez nem biztos, hogy igaz).
Péntekig kell elküldeni!


2020. március 16., hétfő

Esztella könyvismertetője

Esztella videóban számolt be a 3. ajánlott olvasmányról. 


Köszönöm, Esztella! Nagyon ügyes vagy!
Érdemjegyed: 5*

Biztatom erre osztálytársaidat is!

A ballada

A ballada jellemző vonásai

A ballada verses kisepikai (elbeszélő), nép- és műköltészeti műfaj.
Az eseményeket, előzményeket, okokat nagyrészt drámai párbeszédekből és lírai monológokból ismerjük meg (epika + líra + dráma).
Cselekménye sűrített, a lényeget emeli ki, gyakran egyetlen jelenetre összpontosít, másrészt mindent elhagy, ami a lényeg szempontjából nem nélkülözhetetlen. Így előadásmódja szaggatott; az időbeli kihagyások, a térbeli váltások, az elhallgatás egyaránt jellemzi (balladai homály).
A műfaj lényeges vonása, hogy az embereket kiélezett lelkiállapotokban ábrázolja.
A ballada leggyakrabban tragikusan végződik.

On-line irodalmi feladat


Ismétlő kérdések


1. Mit nevezünk reformnak?


2. Mikor és hol született Kölcsey Ferenc?


3. Mikor halt meg Kölcsey?


4. Mi az epigramma?


5. Miből áll a disztichon?


6. Igaz-e? A pentameter két disztichonból áll.


7. Miből áll a daktilus?


8. Igaz-e? Az „Egri csillagok” a drámai műnembe tartozik.


9. Mikor hunyt el Vörösmarty Mihály?


10. Ki zenésítette meg a Szózatot?


11. Hol járt iskolába Arany János?


12. Ki látja vendégül a királyt „A walesi bárdok”-ban?


13. Melyik híres épületet tervezte Pollack Mihály?


+1 Ki alkotta a Magyar Nemzeti Múzeum előtti Arany János-szobrot?


Várom a válaszokat e-mailben hétvégéig!
Címem: fogarasy@t-online.hu

Üdv:
Attila bá

2020. február 26., szerda

Arany János


Életrajzi vázlat

1. Született: 1817., Nagyszalonta. Szülei: Arany György, Megyeri Sára.
2. Tanulmányai: debreceni kollégium. Segédtanító, vándorszínész.
3. Nagyszalonta: tanító, majd aljegyző.
4. Felesége: Ercsey Julianna, gyermekeik: Juliska, László.
5. 1846. Kisfaludy Társaság pályázata: Toldi (irodalmi siker, Petőfi barátsága, Toldi-trilógia)
6. 1848-49. Nemzetőr, fogalmazó, állását elveszti (hazafias, forradalmi versek)
7. 1851. Nagykőrös: gimnáziumi tanár (balladák)
8. 1860. Pest: Kisfaludy Társaság igazgatója, Koszorú szerkesztője. (Hun mondakör, Buda halála)
9. 1865-tõl az MTA titkára, késõbb fõtitkára. (Shakespeare-fordítások, Őszikék)
10. Meghalt: 1882. Nemzeti sírkert

Időpontok, határidők – Figyelem, változott!

A harmadik ajánlott olvasmánnyal való elszámolás (könyvajánló írásban, PowerPoint bemutatóban vagy videóban, olvasónapló, kreatív munka): 2020. május 29.

A második on-line irodalmi nagydolgozat beadásának határideje: 2020. május 29.
Mivel a Városi Könyvtár bezárt, ha nem vettél még ki könyvet, az otthoni könyveid közül is választhatsz. Interneten lévő on-line könyvet, vagy hangoskönyvet is feldolgozhatsz. A lényeg az, hogy kreatív módon nyúlj a történethez!

Kiselőadás megtartása egyénileg (magyar kultúra): nem kötelező, vállalható!
Pl.: PowerPoint bemutató készítése, videó készítése, egyéb más kreatív mód.


50 mondat (példamondatok elemzésre)


I.         1-25.

1. Az asztalos fából készítette a könyvespolcot.
2. Kölcseytől idézett mondatot írtunk a füzetünk első lapjának a közepére.
3. A tojásokból három hét múlva kiscsirkék lesznek.
4. A kazettát már háromszor meghallgattuk.
5. Tegnap akartam színházba menni.
6. A zenészek egészen a templom kapujáig kísérik a legényeket.
7. Téged is lefröcsköltek a medence mellett játszadozó gyerekek.
8. A gyenge telefonhálózat miatt egyre jobban terjed a rádiótelefon.
9. A vízbe és a földbe kerülő faanyagot fölhasználás előtt bitumennel kezelik.
10. A vulkáni utóműködés emlékét őrzi a világhírű Hévízi-tó.
11. Az északi oldalon gyorsan érünk mély vizet.
12. A környező hegyekről szabadon zúdul a hideg északi szél a magyar tengerre.
13. Tegnap dél óta melegebb lett az idő.
14. Gazdag leletek szemléltetik a késői vaskor kelta eredetű népeinek életét.
15. Az ablakunk alatt megálló autóból három korosabb hölgy és egy úr szállt ki.
16. A második világháború alatt a balatoni hajópark nagy része elpusztult.
17. A Magyar Hajó- és Darugyár füredi üzemegysége nagyobb vízi járműveket és sportolásra alkalmas vitorlásokat is készít.
18. A balesetek megelőzése végett a Balatont mindig komolyan kell venni.
19. A folyók alsóbb szakaszain ismerni kell a vízgyűjtőre hulló csapadék mennyiségét és a kialakuló árhullám méretét.
20. Hazánk két legjelentősebb folyóján mindig figyelik az árvédelmi gátakat.
21. Hegyvidéki vízfolyásaink szűk völgyekben sietnek az alföldi területek felé.
22. A mészkőhegység felszínére hulló csapadékvíz a törések, vetődések mentén beszivárog a hegység belsejébe.
23. A mi mérsékelt éghajlatunkhoz szervezetünk télen-nyáron jól alkalmazkodik.
24. A nyári aratás terméshozama függ az elmúlt tél időjárásától.
25. Az időjárás okozta károk elhárítása nehéz.


2020. február 20., csütörtök

Nyelvtani alapfogalmak

A beszédhang olyan hang, amelyet hangképző szerveinkkel hozunk létre. A beszédhangokból szavakat alkothatunk. (A magyar nyelvnek 39 beszédhangja van.)

A betű a beszédhang írott vagy nyomtatott jele. (40 + 4)

A szó beszédünk legkisebb önálló, értelmes része. (A toldalékok nem önállóak, mindig szavakhoz kapcsolódnak.)

A szó hangalakból és jelentésből áll. (H +J = SZÓ)

A hangalak az a hangsor, amelyet kiejtünk vagy hallunk.

A jelentés az, amire gondolunk a szó kiejtésekor vagy hallásakor.

A szótő olyan önálló szóelem, amelyhez további szóelemeket kapcsolhatunk.

A képző olyan nem önálló szóelem (toldalék), amely megváltoztatja egy szó jelentését, azaz új szót alkot. (A képző gyakran a szó szófaját is megváltoztatja.)

A jel olyan nem önálló szóelem (toldalék), amely módosítja a szó jelentését.

A rag olyan nem önálló szóelem (toldalék), amely összeköti a mondatban a szavakat és kijelöli mondatbeli szerepüket. (A rag lezárja a szót, utána több szóelem nem állhat.)

A mondat egy gondolat nyelvi kifejezése.

Az ige cselekvést, történést, létezést fejez ki.

A főnév élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét jelöli.

A melléknév tulajdonságot fejez ki. (Származást, valahová való tartozást is kifejezhet.)

A számnév számot, mennyiséget fejez ki. (Megjelölheti azt is, hogy valaki vagy valami hányadik a sorban.)

2020. február 4., kedd

Ismétlő röpdolgozat témái

1. A XIX. század Magyarországon (történelem, társadalom, kultúra) – vázlat
2. A romantika jellemzői (a 8. pontos vázlatból legalább 5-öt tudni kell!)
3. A ritmus
4. A Himnusz elemzése – vázlat
5. A Szózat elemzése – vázlat
6. Petőfi Sándor élete (életrajzi vázlat)

2020. január 15., szerda

Petőfi Sándor – Fogarasy Attila: Szeptember végén

Petőfi Sándor – Fogarasy Attila: 12 dal

Pilvaker: Nemzeti dal

Pilvaker: Szabadság, szerelem

Pilvaker: Márciusi ifjak

Pilvaker: Reszket a bokor, mert...

Pilvaker: Föltámadott a tenger

Pilvaker: Pató Pál úr

Pilvaker: Egy gondolat bánt engemet

Pilvaker: Szeptember végén

Levente könyvajánlója