2017. szeptember 4., hétfő

Mit mondanak a szobrok? Betelepülési emlékmű

  • Betelepülési emlékmű – A pilisvörösvári németek betelepülésének emlékére 2015augusztus 15-én, a pilisvörösvári egyházközség búcsúnapján állítottak négy alakos szoborcsoportot, az Iskola utca és a Templom tér sarkán újonnan kialakított kis téren, mely az emlékmű avatásával egy időben a Betelepülés tere nevet kapta. Szinvai Pál szobrászművész alkotása egy négy tagú, XVII. századi betelepülő család Pilisvörösvárra érkezésének pillanatát jeleníti meg, az emlékmű állítására a betelepülés 325 éves évfordulója adott apropót (alkalmat). (Forrás: Wikipédia)

Segédanyag tz-hez, kisdolgozathoz felkészülésre

A SZÓFAJOK A szófaj: A szavakat jelentésük, toldalékolhatóságuk és a mondatban betöltött szerepük alapján különböző csoportokba sorolhatj...