2017. október 19., csütörtök

A mese

A mese
(összefoglalás – vázlat)

Mese: kitalált, szórakoztató és tanulságos történet, melyben a jó rendszerint elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig meglakol.

Fajtái:

I. Eredet szerint:
 • népmese: szájról szájra terjed, szerzője ismeretlen, változatokban létezik,
  a nép vágyait fejezi ki
 • műmese: ismert szerző, változatlan szöveg
II. Tartalom szerint:
 • reális mese: nincsen benne csodás elem
 • tündérmese: csodálatos szereplők, helyszínek, események
 • hősmese: egy hős küzdelmét ábrázolja
 • csalimese: rövid, becsapós mese
 • tréfás mese: általában ostoba emberekről szóló humoros, nevettető történet
 • bolondmese, hazugságmese: képtelenségeket állító nevettető mese
 • láncmese: újabb és újabb feltételekkel bővülő láncszerű történet
 • állatmese (fabula): tanító célzatú mese, szereplői legtöbbször emberi tulajdonságokkal bíró állatok
III. Forma szerint:
 • prózában költött, írt mese
 • verses mese

Segédanyag tz-hez, kisdolgozathoz felkészülésre

A SZÓFAJOK A szófaj: A szavakat jelentésük, toldalékolhatóságuk és a mondatban betöltött szerepük alapján különböző csoportokba sorolhatj...